Únor 2013

Výklad čísel dne narození (1-5)

25. února 2013 v 21:05 | Oroniel15 |  Výklad čísel
Každý se narodil nějaký den, dle našeho kalendáře 1. - 31. dne v měsíci. A každý den má svůj vlastní výklad.

Následující popisy jsou stručné výtahy z následujících knih:
a) Numerologie - Magie a mystika čísel, Jules Silver
b) Numerologie pro začátečníky, Gerie Bauerová
c) Numerologie, Norman Shine (uvádí od čísla 10 výše souvislost s číslem psychiky, více → ZDE ←)
d) Čísla určují váš život - Numerologie, Cesta k lepšímu poznání sebe sama i ostatních, Vera F. Birkenbihlová


Nepochybně si všimnete různého výkladu čísla dne narození. Ostatně proto je tu tolik knih a autorů - jako zdroje různých informací.
Číslo 1 - pro ty, kteří se narodili 1.

a) tvůrčí, originální lidé, houževnatí, umí se prosadit (svéhlavost); vytrvalost a síla vůle umožňují dosáhnout vytyčeného cíle; ctižádost, píle, odvaha, činorodost

b) vedoucí role, braní věcí do svých rukou; síla a odvaha prosazovat nápady a metody a být jim věrný i přes negativní přístup ostatních; neustále vymýšlení nových věcí a postupů; uvědomění si toho, že při jakékoli práci nebo zklamání má člověk narození 1. schopnost vše zvládnout a poradit si a přetvořit zklamání do kladných rovin, které budou přínosné.

c) Jsou to lidé extrovertní s vůdcovskými schopnostmi, jsou aktivní a část své pozornosti věnují i sami sobě. V jednání jsou jednoznační a přímí. Z lidí s číslem psychiky 1 (z lidí dne narození 10, 19, 28) jsou nejpřitažlivější - ať díky oblečení, řeči těla nebo svým zvykům. Častěji než jiní dávají na odiv své ego.

d) Odvaha, podnikavost, řídící a organizační schopnosti - rysy osobnosti lidí narozených 1. Mají aktivního ducha a nadání pro tvůrčí práci, velikou sebedůvěru, málokdy otálí. Neposlouchají, ale dávají pokyny. Rádi se pouští do řešení složitých problémů.
- varování: pozor na panovačnost, pozor na neochotu spolupracovat s ostatními


Číslo 2 - pro ty, kteří se narodili 2.

a) lidé s mírnou a něžnou povahou, se živou fantazií, která jim dodává umělecké nadání a cítění; idealisté a romantici mající smysl i pro techniku a přírodovědu; tělesně méně odolné než 1; mohou reagovat přecitlivěle

b) smysl pro spolupráci (člověk narozený 2. je skvělý partner, kolega, přítel), realizace přání druhých bez zášti; schopnost vykonat příkazy vynalézavě a efektivně (vynikající zaměstnanci)

c) Lidé narození 2. (číslo psychiky "čistá" 2, nikoli součet čísel 11, 20, 29) jsou citliví, starostliví, zdrženliví, spíše ženštější, láskyplní a otevření, čestní a zdatní pracovníci. Neodpouští nečestné chování. Mají dobrou paměť.

d) Pomocník, spolupracovník, dokonalý parter, svědomitý a spolehliví tvůrci plánů, které vymysleli jiní. Lidé narození 2. jsou citliví a něžní a své city bez problémů projevují. Více myslí na ostatní než na sebe, uvažují účinky svého jednání a plánovaní na druhé.
- slabina: těžce rozvíjí smysl pro vlastní identitu
- varování: nedostatek vytvrvalosti a houževnatosti se může projevovat negativně; role otlounkánka; využití jejich dobromyslnosti


Číslo 3 - pro ty, kteří se narodili 3.

a) ctižádostivé a nerady se na dlouhou dobu smiřují s podřízeným postavením, ovšem jako vedoucí vykonávají ochotně všechny své povinnosti, poslouchají nadřízené a jsou schopni vést své podřízené; dokážou se dostat ze všech nepříznivých okolnosti

b) v jejich životě je dostatek zábavy a společenských událostí, nemají problémy se skamarádit ani se společensky zapojit; mají co dočinění s početnějšími skupinami, jsou to lvi salónů, populární; mají spoustu přátel; přirozený šarm a taktnost; dar zvídavosti a všestrannosti - mnoho zájmů, fušování do všeho bez jistoty, co je "to pravé pro ně", co by je opravdu pohltilo.

c) Činy hovoří za lidi narozené 3. Nemusí být nutně ctižádostiví, ale za svým cílem jdou přímo a neomylně. Muži jdou obvykle dále než ženy - dále to dotáhnou.

d) Lidé naorzení 3. jsou společenští, mají přirozený šarm, který jim získává spostu přátel a obdivovatelů. Rádi jsou středem pozornosti a jsou všetranní.
- varování: při nesprávném uznávání jejich schopností jsou lidé narozeni 3. nespokojeni, mohou být až panovační a povýšení, nelekají se střetů ani sporů; místo snahy být "všeuměly" se více zaměřit na jednu věc a naučit se ji pořádně; přesně nerozpoznají, jaký z jejich talentů chtějí rozvíjet; měli by najít svůj hlavní směr.


Číslo 4 - pro ty, kteří se narodili 4.

a) umínění lidé zvláště proto, že jejich názor se neshoduje v míněním většiny; rození revolucionáři a reformátoři (v oblastech nábožeství, duchovní a přirodovědecké jak v pozitivním slova smyslu, tak v negativním - anarchisté); jsou to individualisté každým coulem, což může být v oblasti umění příznivý předpoklad.

b) silní a pracovití lidé, stavitelé základů kultury a mezilidských vztahů; nevěří na polocičatá řešení, zkratky; jakmile si přisvojí metody práce, neodchýlí se od nich; mají rádi "věci na správném místě" a vše dokončují, co započali; pokud mají úkol, pustí se do něj a nepoleví, dokud není hotov; nemají rádi nepořádek a nedůslednost; jsou praktičtí, inteligentní a logičtí, dělají minimum chyb; jsou poctiví, důvěryhodní a to samé očekávají od druhých; netolerují nespravedlnost vůči komukoli.

c) Praktičnost, logika, analyzika - to jsou schopnosti lidí narozených 4. Intelekt vládne ženské a introvertní psychice. Lidé naorzení 4. mohou mít potíže s vyjadřováním pocitů a své potřeby tvorby - stávají se workoholiky. Je pro ně důležitý navázat hluboký a intimní vztah.

d) Spolehlivost, upřímnost, síla skal, na které se dá stavět - pokládají základní kameny, na kterých ostatní staví. To jsou lidé narození 4. Žijí intenzivně a ve tvůrčí činnosti. Jsou to praktici a pragmatici, úspěční při zacházení s věcnými předměty. Pracují zodpovědně podle přesného plánu. Chtějí spravedlnost.
- varování: hloubaví a problematiční lidé, kteří se snaží skrýt své nešťastné stránky za úmyslné vtipkování; workoholismus

Číslo 5 - pro ty, kteří se narodili 5.

a) tito lidé jsou všestranní, pohybliví, inteligentní, dobří provadači a obchodníci, spekulanti a hazardní hráči (příležitostně), kteří sázejí vše na jednu kartu; jsou podnikaví - jejich znalost lidí jim v tom jen pomáhá; jsou pohotoví, impulzivní a živí a se ziskem prodávají své představy a ideje (i když někdy nezvyklé); jsou společenští, snadno uzavírají známosti, mají mnoho přátel, jsou družní a tolerantní

b) změna provází lidi narozené 5. celý život skrze všestrannost, cestování, rychlým rozvojem osobnosti, přelétavostí (která může být jak pozitivní, tak negativní); pokud budou tito lidé měnit pouze to, co považují za krok k lepšímu, budou vychutnávat bohatství života; jsou hovorní, mají rádi slova - divadlo, literatura, prodej, komunikace; jsou zábavní a mají velký smysl pro humor; zřídka se povaha čísla 5 usadí; proletí každou životní fází hlava nehlava, bez ladu a skladu.

c) Bohatost, touha se učit, rozmach, velkorysost. Lidé narození 5. - jejich duše jsou přitahovány ke všemu lidskému. Jsou až příliš tolerantní. Podléhají mámení smyslů, protože nedokážou správně rozlišovat.

d) Lidé narození 5. mají rádi změny, přeměny, vše nové, jsou všetranní. Jsou to rození a vynikající řečníci. Pokud něco dělají, jde jim to od ruky a bez chyb. Rádi cestují - a často cestují - rychlými vozy, hledají zkušenosti a nejsou dlouho a jednom místě. Jsou duchapřítomní a humorní.
- varování: někdy lidem narozeným 5. chybí vytvrvalost, aby vykonaly něco význameného; všemu trochu rozumějí a od všeho něco vědí, ale nic je nedokáže upoustat; jsou snadno vznětlivé, ale rychle vychladnou a nejsou mstivé; nemůžou se neustále toulat, i když chtějí; tito lidé by neměli používat své rétorické schopnosti k znevažování jiných lidí; pozor na ostrý jazyk.

Zdroje:
a) Numerologie - Magie a mystika čísel, Jules Silver, Euromedia Group, ISBN 978-80-249-1442-8
b) Numerologie pro začátečníky, Gerie Bauerová, Levné knihy, ISBN 978-80-7309-727-1
c) Numerologie, Norman Shine, Knižní klub, ISBN 80-7176-562-7
d) Čísla určují váš život - Numerologie, Cesta k lepšímu poznání sebe sama i ostatních, Vera F. Birkenbihlová, NOXI, ISBN 978-80-89179-52-7

Datum narození

25. února 2013 v 20:13 | Oroniel15 |  Význam čísel v lidském životě
Jak víme, datum narození se skládá z:
A. Dne narození
B. Měsíce narození
C. Roku narození

Nejprve budu mluvit o číslu narození.

Číslo narození
Číslo narození (číslo životní/osudové cesty, číslo života, cesta zrození...). Číslo narození je součtem všech čísel v datumu narození.

Dvouciferná čísla se ještě sčítají (ovšem např. v Tarotu jsou určité výjimky, kdy se počítá tzv. tarotový profil).

Př.: Vezměme datum narození 1.3.1992
1 + 3 + 1 + 9 + 9 + 2 = 25; 25 = 2 + 5 = 7

Toto číslo narození vypovídá o tom, jaké vlivy na nás sesílá vesmír, jak jsme skrze něj formováni. Můj názor je, že výpočet tarotového profilu je v tomto ohledu více sdělnější než výklad samotného čísla narození (v napřem příkladě čísla 7). V Tarotu je každému člověku podle čísla narození přiřazena jedna z karet Velké arkány (doporučuji výklad tarotových karet od Aleistera Crowleyho).
(viz Celý článek)

Převáděcí metody pro převod písmen na čísla

25. února 2013 v 19:44 | Oroniel15
Již staré kultury převáděly písmena své abecedy na čísla (viz článek → ZDE ←).

Vzhledem k tomu, že téměř každá kniha, kterou mám nyní u sebe, uvádí různé převodní tabulky, vypíšu nejrve tu, která je uváděna nejčastěji.


Toto se dělá pro určení čísla, které rozšiřuje význam jména, příjmení, určují se tak čísla znamení zvěrokruhu, čísla souhlásek a samohlásek atd. O všem bude zmínka.

Uvedu jednotlivá písmena a k nim příslušná čísla.

1. převáděcí metoda
Tato tabulka je uvedena v knize Numerologie pro začátečníky - Gerie Bauerová; v knize Lexikon numerologie a mystiky čísel, Helmut Werner (v této knize je to metoda č.2); a v knize Numerologie pro každý den, Lia Robin.

S touto metodou budu ukázkově počítat já v následujících článcích.A - 1
B - 2
C - 3
D - 4
E - 5
F - 6
G - 7
H - 8
I - 9
J - 1
K - 2
L - 3
M - 4
N - 5
O - 6
P - 7
Q - 8
R - 9
S - 1
T - 2
U - 3
V - 4
W - 5
X - 6
Y - 7
Z - 8

Zapsáno jiným způsobem:
1 - A, J, S
2 - B, K, T
3 - C, L, U
4 - D, M, V
5 - E, N, W
6 - F, O, X
7 - G, P, Y
8 - H, Q, Z
9 - I, R


(viz Celý článek)

Čísla a "staré" abecedy

25. února 2013 v 19:08 | Oroniel15 |  Čísla a písmena
Pro ukázku vztahů čísel a "staré" abecedy nemusíme hledat nic složitého. Uvedu dvě ukázky číselných hodnot pro písmena před tím, než se pustím do převodů "běžné" naší abecedy na čísla.


Prvním příkladem budiž abeceda hebrejská. Ano, nebopochybně jste o tom slyšeli. Možná jste slyšeli i o tom, že energetický nápoj "Monster" se svou značkou třech velkých "I" (III) je nápojem satanským.

Neslyšeli? Tak to vám ráda povím :)
Písmeno "I" (í) je v uvozovkách záměrně. Nejde totiž o I, ale o hebrejské písmeno vav - v, které se píše tak, jak vidíte na obrázku - I se zobáčkem doleva. Písmeno vav má v hebrejské abecedě hodnotu 6. Satanský nápoj se značkou tří písmen v nese číslo 666. A jaké to bude zjištění, až vám povím, že podle Bible číslo 666 není číslem Satana, ale někoho úplně jiného (podle Lexion numerologie a mystiky čísel, Helmut Werner, str. 172).


Následující tabulku s hebrejskou abecedou a významy pro jednotlivá písmena jsem našla → ZDE
Druhou abecedu, kterou bych chtěla zmínit pro numerolgické hodnoty přiřazené jejím písmenům, je abeceda řecká. Následující obrázek je obsažen v knize Lexikon numerologie a mystiky čísel, Helmut Werner, nakl. PRAGMA, ISBN 80-7205-668-9).


Jako bonus jsem nalezla syrské písmo a jeho hebrejské ekvivalenty včetně šíselných hodnot. Obrázek jsem našla → ZDE

Zdroje obrázků jsou uvedeny přímo u nich

Historie numerologie

22. února 2013 v 14:15 | Oroniel15
Ačkoli jsem v článku "Co je numerologie" uvedla velmi široký interval 20. století, ze kterého pochází pojem numerologie, její historie zase tak mladá není. Vlastně ani trošku mladá není.

Přesné datování není tak zcela jasné. Čísla hrála důležitou roli v životech lidé v Mezopotámii a Egyptě, Indii, Číně. Jak už to bývá, starověké národy položily základy různým směrům. Napřiklad Indové objevili nulu a její objev umožňoval složité výpočty a zvedal hodnotu čísel, za kterými nula stála (10, 20...).

Historie numerologie se ovšem více opírá o Pythágora (který se číslům naučil v Egyptě) než o matematiky z Egypta. Stejnými, možná většími či menšími matematiky byli Mayové - jejích kalendář otřásal vírou dnešní společnosti a najednou v numerologii věřila spousta lidí.
Tedy zpět k Řekům. Pythágoras byl řecký filozof žijící v 6. st. př. n. l. a je považován za zakladatele numerologie. Z důvodu, že pokládal čísla na významná, zejména 10 byla výjimečná (proč se dozvíte v článku o čísle 10). Ale přikládal význam číslům 1, 2, 3 a 4 (kolik je jejich součet?). Stručně: 1 je Bůh, původ veškeré exisntence. Z 1 vychází 2 - dualita, protiklady (den - noc, bílá - černá, duch - matérie, muž - žena). Jakmile máte dualitu, vzniká 3 - hranice času a prostoru, symbol světa, který se mění v čase (a chcete-li, 3D rozměr). A z toho plynoucí číslo 4 představuje zhmotnění všeho zmíněného, výsledek procesu tvorby, tělesnost. Soušet čísel je 10 - Bůh (1) se promítá ve světě (symbolizován čísly 2, 3, 4) a vrací se zpět do své podstaty (10).
Toť malá ukázka, jak se s čísly symbolicky pracuje. A jedeme v historii dále.

Platón byl čísly fascinován. Tvrdil, že čísla jsou jediná věc, které lze znát, protože k jejich pochopení používáme důvody své vlastní - promítneme je do svého světa a pochopíme skrze své zkušenosti, tak tomu rozumím.

Dalším numerologem je křesťanský filozof Augustinus, z jehož učení vychází křesťanská symbolika čísel (např. z pohledu nábožeství je zde symbolika židovská - kabalistická - neboo islámská). U Augustina lze uvést příklad významu čísla 6 - Bůh stvořil svět v 6 dnech, 6 je tedy dokonalé číslo (významné je i z toho důvodu, že je jak součtem, tak součinem čísel 1, 2, 3). Augustinus připisoval zvláštní význam veskrze všem číslům, která se v Bibli vyskytují.

Agrippa z Nettesheimu se o číslech zmiňuje ve sém spisu Okultní filozofie (De occulta Philosophia).

Ovšem v 16. století vzniká kniha, která zahrnuje veškeré středověké vědění o číslech. Jejím autorem je Ital Pietro Bongo a kniha se nazvý Tajemství čísel (Numerorum Mysteria). Tvrdí, jak tvrdil i Agrippa, že tajemství čísel nesmí být "zbožím pro každého", že jejich tajemství nesmí zdát příliš mnoho lidí.

Z tohoto období zmiňme i slavného doktora a astronoma doktora jménem John Dee.

V novověku lze zmínit jména okultistů Eliphas Lévi (19. st.) nebo William Wynn Westcotta (19. - 20. st.).

Titulem "zakladatel moderní numerologie" se může honosit Angličtan Cheiro (19. - 20. st.), jménem Louis Hamon, který své vědění získal při svém pobytu v Indii, kde byl zasvěcen do tajného vědění Indů. Své numerologické znalosti zachytil v knize The Book of Numbers (Kniha čísel).

Ale zabrusleme do trochu jiné oblasti, do které se numerologie promítá - a to do oblasti snů. Čísla se vyskytují ve snech a tímto se zabývali především psychoanalytikové (např. Wilhelm Stekel). Ovšem čísli se zabývali i - alespoň pro mě známější - jména a pod nimi skrytí opravdoví lidé jako Carl Gustav Jung nebo Sigmund Freud.

Současnost má své numerology také. Již jsem zmínila autora knihy, z níž jsem z části čerpala k tomuto článku, ale z jiného zdroje uveďme pro názornost jména jako Norman Shine nebo Linda Goodman.

Internetové zdroje:
Zdroj 1
Zdroj 2
Zdroj 3


Co je numerologie?

22. února 2013 v 13:41 | Oroniel15
Mám před sebou sedm knih o numerologii a ani jedna neříká přesně, o co jde. Tedy začnu postupně.


Pojem numerologie pochází z latinského slova numerus - číslo. Pojem numerologie se objevuje ve 20. století. Lze i říct, že numerologie je "nauka o číslech". Svým způsobem ano, širším způsobem nikoli. Numerologie nezahrnuje pouze čísla. Zahrnuje celou řadu věd - psychologii osobnosti (čísla coby obraz vlastností člověka), filozofii (nejen Pythágorejci), nábožeství (počet přikázání, apoštolů, sedmiramenný svícen), symbolismus (nikoli jako literární směr, ale např. obraz ve snu je symbolem čísla), astrologii (vztah čísel a planet, vztah hodin dne a planet), Tarot, lingvistiku (ve smyslu převod čísel na písmena, např. hebreština), kabalu nebo mytologie.


Studium a poznání numerologie není jen poznáním jiné stránky čísel, ale poznáním celého spektra uznáváných i racionalitou zpochybňovaných směrů vědy.

Kniha "Lexikon numerologie a mystiky čísel" od Helmuta Wernera uvádí stručnější definici: "Ezoterická nauka o číslech - numerologie - se zabývá symbolickou hodnotou čísel."

Úvodem

22. února 2013 v 13:20 | Oroniel15
Už delší dobu mě provázela myšlenka o poznání numerologie. Tato delší doba skončila jasným znamením, a tak jsem se s chutí do poznání nové "vědy" pustila. Už pár týdnů se numerologii věnuji a ráda bych vám ji představila také. Budu vycházet z různých knih, které vždy na konci článku uvedu.


Ať numerologie znamená pro kohokoli cokoli, její poznání mě fascinuje: Kdo dal číslům jejich význam? Filozofové, náboženství, symbolika.

Pokusím se věrně zahrnout a shrnout vše.

Citáty (2)

22. února 2013 v 13:11 | Oroniel15 |  Citáty
- Existují dva dny v roku, kdy nemůžeme nic udělat. Jeden se jmenuje včera, druhý zítra. Dnešek je tím správným dnem milovat, konat a především žít. (Dalajláma)
- Nejsem silný proto, že jsem zdvihal závaží. Jsem silný proto, že jsem zvihal sebe, když jsem byl na dně.
- Všechno se zdá být nemožné, až do momentu, než je to hotové. (Nelson Mandela)
- Kdyby děti vyrostly a dosáhly svých vloh, s nimiž se narodily, byli by na světě samí géniové. (Johan Wolfgang Goethe)
- Co vidíme v druhých je odrazem toho, co vidíme v nás samých. (Llisa Villa Prosen)

Konec světa (!?!) dle sv. Malachiáše

21. února 2013 v 21:49 | Oroniel15 |  Co se děje nyní
Světem vítr médií pronesl abdikaci papeže Benedikta XVI. A s touto zprávou přinesl i staré, ale ne tak známé proroctví svatého Malachiáše, který měl v době svého žití vize, dle kterých napsal seznam 112 papežů. Nikoli jmenný, ale každého papeže popsal jednou větou v latině.

Stále ještě současný papež Benedikt XVI. je 111. papežem dle tohoto seznamu, který už snad 10 století provází křesťanskou církev, držen a uchováván Vatikánem.

Slyšela jsem - a zatím si to nepotvrdila - že poslední papež má být černoch.

A dle Malachiáše "Během extrémního pronásledování svaté římské církve bude sedět na stolci Petrus Romanus, který bude pást své stádce uprostřed mnoha soužení; po jejich skončení bude město na sedmi pahorcích zničeno a obávaný Soudce bude soudit svůj lid. Konec."

Konců světa není nikdy dost a dle výkladů poslední fráze seznamu se zde hotovří pouze a jen o pádu "města na sedmi pahorcích", čili je řeč o Římu. Na církvi svaté dnes svět nestojí, aby s ní padl.

Malachiášova proroctví pocházejí z 11. - 12. století našeho letopočtu, ovšem vydána bylo v 16. století. Objevila se nařčení o falešnosti tohoto dokumentu - proč by ne, v zájmu politiky se i dnes dějí šílenosti. Ovšem to by latinské fráze nesměly popisovat i papeže z dob budoucích tak přesvědčivě.

Kvůli úspěchům vykladačů proroctví najít na každé frázi pojítko se skutečným papežem je tento seznam považován za pravý a církev se k němu nestaví zády.

Ovšem - co nyní?

• S posledním papežem má přijít konec církve. Poslední papež je označován jako "Petr Římský". Proč? Bude mít ve znaku klíč? Bude se jmenovat Petr? Bude Petr stát nejen na počátku, ale i na konci katolické církve? Ježíš řekl: "Na této skále postavím svou církev ... a dám ti klíče od nebeského království." Znamená to snad, že by případný konec církve znamenal "vítězství" obce boží a vstoupení do Ráje, opuštění utrpení a nalezení věčného míru?

Bude pást své stádce a po skončení jejich utrpení bude zničeho město na sedmi pahorcích. Připomnělo mi to zničení sochy Spravedlnosti ve filmu V jako vendetta.

• Či je to snad jen symbolika pádu moci katolické církve ve smyslu politickém či náboženském? Je to symbol pádu víry, neboť lidé více nebudou potřebovat věřit v Boha, neboť pocítí Jeho přítomnost sami v sobě a ve všem, co je okolo ať živé, či neživé?

Viděl Malachiáš pád (nějaké) bomby, která zničí pouze město na sedmi pahorcích? Dnes disponuje svět mnoha ničivými prvky... Kdo by dnes měl zájem na zničení upadlé moci katolické církve? Mluví snad Malachiáš o válce? O pronásledování křesťanů tak, jako to bylo na jejím počátku? Co by to bylo za svět, kdyby upadl do něčeho takového...

Co je etrémní pronásledování svaté římské církve? Vzpoura proti ní, nechuť a zabíjení, jako to stálo na jejím počátku? Z krve vzešla, v krev se vrátí? Bude to pomsta "těch, kteří jsou nad námi" "nám tady dole", že se církev odvrátila od svatého učení? Že se svět odvrátil od čestných přikázání? Pád do anarchie?

• Kdo je obávaný Soudce, který bude soudit svůj lid? Je to Bůh? Bůh nesoudí lidi... Kdo vlastní lid? Komu náležíme my všichni, aby měl právo nad námi vynášet rozsudek? My sami můžeme soudit pouze sami sebe a nikdo nemůže soudit nás...
Jako to bylo s mediálním "koncem světa 21. 12. 2012", i nyní uvidíme, co slova připsaná svatému Malachiáši přinesou do doby plné změn a obratů. Možná, že bude svět osvobozen od pout církve svaté, ale zůstane v poutech jiných. Je to vize krutostí války, utrpení, zabíjení, zoufalství? Nový diktátor v čele sjednoceného světa? Tyranie? Nebo cesta k osvobození?

Nebo se mluví o tom, že padne církev v tom slova smyslu, že se uvolní její sítě a navrátí se volné učení a výklad, jaký byl v dobách Ježíše a apoštolů před vznikem církve samotné?


Při pohledu na toto proroctví z čistě symbolického hlediska se mi zdá, že mluví o zcela něčem jiném...

KLIK ← více o proroctví
KLIK ← základ o proroctví
KLIK ← video o proroctví; obsahuje jiný překlad poslední latinské fráze o poslední papeži
KLIK ← další video o proroctví

Připadá mi to jako slova: "Každý doktor si hraje na dr. House, a přim je ta nemoc banalita, žádná senzace." Hledáme senzaci. Chceme, aby se svět změnil. Ovšem já se obávám, že slova to za nás neudělají...


Možná je tohle jen ukázka cesty, jeden úsek k nějakému cíli. "Já ti mohu je ukázat dveře. Projít jimi už musíš ty sám."

Sehnala jsem korekturu a novou tvář!

18. února 2013 v 20:13 | Oroniel15 |  Povoláním likvidátorka
Jednoho krásného nedávného dne mi napsala má kamarádka, talentovaná umělkyně umění malovat, která nakreslila pro moji knihu "Povoláním likvidátorka - Pocit smrti" obálku. Zmínila se, že by ráda nakreslila novou obálku.

Souhlasila jsem.


Při té příležitosti jsem začala shánět korekturu.

A sehnala jsem!


A mám radost. Velikou. Až bude vše kompletně hotové, má kniha bude k dostání nikoli za více jak 600 Kč (320 Kč cena, 300 Kč poštovné - to víte, vydávají to v Belgii), ale za méně jak polovinu, možná ještě méně!


Mám radost :) Budu moci šířit svůj příběh za normální cenu...

Následuj své sny...

18. února 2013 v 10:09 | Oroniel15 |  Pobídnutí - citáty
... znají cestu.

Albert Einstein; Osho

18. února 2013 v 10:08 | Oroniel15 |  Pobídnutí - citáty
Tyto citáty jsou už delší dobu u mě na ploše...
Já chci štěstí!

18. února 2013 v 10:05 | Oroniel15 |  Pobídnutí - obrázky

Můj volný překlad:
"Já chci štěstí!"
"Nejprve odstraň "já", to je ego. Potom odstraň "chci", to je touha.
Nyní vše, co zbyde, je štěstí."

Nádherná zelená - La Belle verte (Film, který je naším zrcadlem)

12. února 2013 v 10:03 | Oroniel15 |  Pobídnutí - Videa a dokumenty
Tenhle film jsem měla rozkoukaný, pak se mi ztratil a nyní se ke mě znovu vrátil. Film, který měl kvůli svému námětu velké problémy "dostat se ven mezi diváky". Hleďme do našeho zrcadla:Bez života - antidepresiva, aneb Jak lidi kontrolovat

11. února 2013 v 18:31 | Oroniel15 |  Co se děje nyní
Byl mi kamarádem doporučen následující dokument, který je "reality show" - skutečný záznam člověka, který se pokouší zbavit závislosti na antidepresivech.

Máte rádi horory?

Tak se do tohoto dokumentu o antidepresivech můžete s chutí pustit. Nenajdete tam nic děsivějšího než realitu.
Poznamenala jsem si několik časů - úseky s "nejzajímavějšími" informacemi. Dokument je dělen záběry zaměřené na odvykacího se záběry rozhovorů s lékaři a odborníky.


Zmíněné úseky, které mě zaujaly, jsou:
- kolem 12. minuty
- 17. minuta
- 22. - 27. minuta
- 28. - 47. minuta, dále do 50.
- 53. - 61. minuta

Všimněte si - a zamyslete se - nad faktem, že:
- Antidepresive dostávají už děti do pěti let! Děti v osmnácti!
- Předepisují je místo odborníků obvodní lékaři!
- Ač je tu 80 % negativních experimentů, je lék uznán a puštěn na trh
- Osoba, který dostala předepsané léky, obdržela jako bonus na zkoušku vzorek antidepresiva!
- Do 70. let nikdo neznal pojem "deprese"
- 1/3 příjmu farmaceutické firmy jde do marketingu - reklam! Ukazují nám, že léky jsou normální!
- Jakékoli vedlejší příznaky nebo riziko závislosti není uvedeno v žádném informačním letáku
- Všimněte si zmínky, že deprese vznikají nesprávnou stravou
- Děti místo přísné výchovy ("pár facek") dostávají na svoji neposednost (hyperaktivitu způsobenou cukry) antidepresiva
- Pán v dokumentu říká, že kvůli antidepresivům necítí vůbec nic

A celé řady moudrých vět a poznatků. Mnoho léků je produktem obchodu, nikoli vědy. Lidé jsou pokusnými králíky.

A nemusíme zůstávat jen u antidepresiv - v jednom článku jsem zjistila, že ani dlouhodobější následky užívání antikoncepce nejsou známy! Nikdo neví, co tyto kouzelné tabletky dělají s játry apod. Jsme pokusnými králíky.


Kvůli penězům, přátelé. Lidské zdraví a život mají nižší hodnotu než peníze.