Březen 2013


Orientační a nezávazná nabídka ohledně mé knihy

20. března 2013 v 21:18 | Oroniel15 |  Něco o mě
V říjnu 2010 jsem "vydala" knihu, jak někteří možná ví. V uvozovkách proto, že jsem ji nechávala tisknout v Belgii (299 Kč cena - před zvýšením DHP, nyní asi 325 Kč), což činilo poštovné v hodnotě 300 Kč.

Nyní se ozvala má ilustrátorka, že chce malovat novou obálku. Pří této příležitosti se kniha dočkala řádné korektury (dočkává, korekruta probíhá).

Knihu vydám tady v ČR v hodnotě mezi 199 a 249 Kč (záleží, jestli budou barevné/černobílé/nějaké ilustrace, měkká/tvrdá obálka, ISBN, EAN apod.). Kniha se tiskne od 9 kusů.

Má otázka zní, jestli by měl někdo z vás o mé dílo "Povoláním likvidátorka" zájem.

Stručně, o čem kniha je:
Děj je posazen do smyšleného světa, ve kterém jsou řešeny skutečné problémy moderní doby, vyhnané do extrémů, jediným možným (a extrémním) způsobem. Vysoká společnost je tak materiální, zlá a zkorupovaná, že lidé proti ní nic nezmůžou. Obchod s lidmi je zdrojem peněz, stejně jako v naší době... Proti vysokým postům tiše operují zabijáci a likvidátoři. Příběh je zpočátku příběhem proudu, který smete a drtí, a pomsty, poté příběhem cti a povinnosti. Možný konec dnešního světa, pokud se nezačne jednat včas.

Výklad čísel dne narození (16-20)

20. března 2013 v 20:34 | Oroniel15 |  Výklad čísel
Mám tu pokračování výkladu čísel dne narození, nyní zaměřené na dny šestnácté až dvacáté v měsíci.
Úvod z minula:

Každý se narodil nějaký den, dle našeho kalendáře 1. - 31. dne v měsíci. A každý den má svůj vlastní výklad.

b) Numerologie pro začátečníky, Gerie Bauerová
c) Numerologie, Norman Shine (uvádí od čísla 10 výše souvislost s číslem psychiky, více → ZDE ←)
d) Čísla určují váš život - Numerologie, Cesta k lepšímu poznání sebe sama i ostatních, Vera F. Birkenbihlová


Číslo 16 - pro ty, kteří se narodili 16.

b) Lidé, kteří se narodili 16, chovají ke svým blízkým silné city. Snadno zaujmou cizí lidi, čímž se stávají středem pozornosti (a nejen tím), i když jsou ostýchaví. Pokud se ocitnou o onom středu zájmu, nechovají se rozpustile, ale naopak způsobně a decentně. Jsou zvídaví a intelektuální a potřebují inspiraci a výzvy, obyčejné a černobílé je nezaujme. Cení si svých znalostí a vědomostí, které používají moudře a pomáhají jimi i ostatním.

c) Lidé narození 16. jsou pod vlivem psychického čísla 7, které je ovlivněno vyšším vědomím vlastního potenciálu a celkovým nadhledem. Nepostradatelná je harmonie, ale ne za každou cenu. Číslo psychiky 7 vyžaduje dokonalost a soulad s omezeními. Neotvírá příliš velké pole působnosti.

d) Lidé narození 16. jsou chytří, bystrý a intelektuálně založení, jen tak někdo je neobalamutí a dokážou zmírňovat projevy ignorace ze strany druhých lidí. Zvládají abstraktní problémy. Jsou skromní a své schopnosti nepředvádí. Oslovují je drobnosti života. Jsou vážní a trudomyslní, občas by obě vlastnosti měli odložit stranou. Jejich časté a usilovné soustředění může vést k depresím, pokud si nenajdou čas na odpočinek a uvolnění.

- varování: Přílišná sebekritičnost může často vést k depresím. Každý výskyt čísla 7 snižuje toleranci. Sklony k netrpělivosti (zejména pokud jsou v kruhu nudných a ne příliš schopných lidí).


Číslo 17 - pro ty, kteří se narodili 17.

b) Lidé narození 17. jsou vynalézaví a produkují originální nápady, které jim pomáhají dosáhnout, po čem touží. Jsou také tvůrčí, díky čemuž své nápady "zprovozní". Nemají žádné omezení v tom, co mohou nebo budou dělat. Ať už naleznou zalíbení v čemkoli, probudí to v nich nový zájem a energii. Mají mnoho síly, inteligence a vitality, a pokud je rozdávají, přináší jim to uznání, které podněcuje jejich touhu pokračovat vpřed. Rádi si vychutnávají samotu, pokud mají čas, a jsou vyrovnaní s tím, kdo jsou a čeho dosáhli. Jejich dojem, že jsou velmi sebevědomí, skrývá nesmělost.

c) Vliv psychického čísla 8 (viz → ZDE ←) není tak extrémní. Lidé narození 17. pamatují na hranice, díky čemuž mají větší stabilitu. Mají vyvinutější vědomí ega a lépe se vyrovnávají s materiální realitou (to u lidí s 8 není pravidlem).

d) Vitalita a kuráž jsou dominantou lidí narozených 17. Pokud se o něco zcela snaží, uspějí, a to zejména díky vlastním nápadům, obratnosti a laskavosti, s jakou se dokážou "prodat" ostatním. Působí důvěryhodně. Díky způsobu, jak dosáhnout vnitřního míru, vychází se sebou i svým okolím. Je pro ně důležitá mentalita a energie.


Číslo 18 - pro ty, kteří se narodili 18.

b) 9 jsou nejvšestrannější lidé, a 18 je nejen redukcí na 9, ale je také dvojitou devítkou (9+9). Lidé narození 18. mohou dělat vše a ještě něco navíc, než ostatní. Mají mnoho různých zájmů a zjevně nekonečný talent. Pokud se pro něco rozhodnout, mohou dokázat vše. Umí porozumět lidem, což jim zvyšuje charisma a inteligenci. Svých schopností nevyužívají pouze ve svůj vlastní prospěch, ale myslí i na druhé. Mají dar pomoci lidem chápat.

c) Lidé narození 18. lépe vnímají své ego. Jejich nadprůměrné schopnosti souvisí s vědomím toho, co je třeba udělat. Dá se s nimi lépe vyjít než s lidmi narozenými 9., protože zvýšené vědomí osobního potenciálu jim umožňuje se soustředit na současný život a ne na ten minulý. Na rozdíl od lidí narozených 9. nemají tak výrazné nadání.

d) Lidé, kteří se narodili 18., dokážou využít vše na škále mezi emocemi a racionalitou, oceňují duchovno i materiální svět. Jsou chápaví, téměř nic je nemůže šokovat ani znechutit. Ať jde o jakoukoli záležitost, jsou pozorní a rozvážní. Na poli financí jsou vzácní, spolehliví a loajální pracovníci.

- varování: Pozor na nedostatek trpělivosti vůči těm, kterým něco nejde. Mají ideály umístěné hodně vysoko, je potřeba, aby je neztratili z očí, pokud chtějí být se sebou spokojení.


Číslo 19 - pro ty, kteří se narodili 19.

b) Lidé narození 19. jsou dobrodruhové a rádi se toulají nejen fyzicky, ale i v myšlenkách. Mají nadání realizovat své nápady. Znají každý prvek své práce, dokážou pracovat v jakékoli oblasti, protože věnují pozornost veškerým krokům. Poradí si sami i v domácnosti. A díky tomu mají širokou škálu zálib a koníčků. Vše hluboce prožívají a své city neváhají vyjadřovat slovy ani činy. Mají plno zážitků a jsou stále v pohybu.

c) Mají nižší vědomí ega než lidé narození 1. (19 je po svém součtu 1+9 = 10 = 1, což je "nadřazené" psychické číslo, viz úvod), což znamená, že důraz může být přenesen jinam nebo je snížena efektivita Snadno se nechají svést z cesty k cíli a někdy naopak jsou za cílem, který je vysoký a nereálný. Lidé narození 19. mají tendenci zanedbávat své nadání a přehlížet momentální příležitosti, usínají na vavřínech a nevěnují pozornost aktuálním úkolům. Měli by se pokusit nalézt rovnováhu mezi talentem a osobním potenciálem.

d) Lidé narození 19. jsou tvůrčí a jejich zkušenosti zahrnují spoustu věcí. Jsou velice emočně laděni, jejich emoce jsou silné a intenzivní. Umí se velmi dobře vyjadřovat a vůči druhým svým chováním vyjadřují kladné pocity. Vrhají se do různých dobrodružství, při nichž je provází štěstí, ale kvůli svéhlavosti, s jakou se do oněch dobrodružství vrhají, své štěstí mohou minout.

- varování: Pozor na zanedbávání nadání a přehlížení příležitostí. Dbát na to, aby se dopracovali k zajištění a zabezpečení se.


Číslo 20 - pro ty, kteří se narodili 20.

b) Lidé, kteří se narodili 20., jsou velmi obětaví a snad ze všech nejvíce soucitní a nejchápavější. Ostatní na ně sypou své problémy a hledají u nich radu a pomoc, které vždy naleznou. Lidé narození 20. vždy rádi pomohou a neprotestují, často ovšem neví, kdy překračují meze. Jsou laskaví, milující, jemní, velmi chápaví a velkorysí

c) Nula poskytuje lidem narozeným 20. citlivost. Jsou velmi laskaví a lidští. Většinou si své ego ani neuvědomují, protože 0 ve spojení s 2 způsobuje duševní chaos. Zejména u mužů platí potíže se sebekontrolou.

d) Lidé narození 20. mají silnou vůli a schopnost se prosadit. Lidé se k nim obracejí pro pomoc a oni neodmítají, naopak pomáhají rádi.

- varování: Nerozdávat tolik sil, jinak se může stát, že nebudete mít dost sami pro sebe. Pozor na rozdání se, jinak nezbudou žádné síly pro ně samé.


Zdroje:

b) Numerologie pro začátečníky, Gerie Bauerová, Levné knihy, ISBN 978-80-7309-727-1
c) Numerologie, Norman Shine, Knižní klub, ISBN 80-7176-562-7
d) Čísla určují váš život - Numerologie, Cesta k lepšímu poznání sebe sama i ostatních, Vera F. Birkenbihlová, NOXI, ISBN 978-80-89179-52-7

I don't speak Human

17. března 2013 v 16:27 | Oroniel15 |  Pobídnutí - Videa a dokumenty
Ta slova
ta hudba
ty kostými
ty pohyby


vše říká, co má být řečeno


Mimozemský předmět starý 300 miliónů let

13. března 2013 v 20:01 | Oroniel15 |  Z internetu
Údajně 300 miliónů let stará součástka mechanismu, podle výzkumů a testů pocházející ne ze Země. Nálezy v uhlí dělají vědcům vrásky.


Krátký článek
ZDE


Čísla přiřazená kovům, drahým kamenům a barvám

12. března 2013 v 17:00 | Oroniel15 |  Význam čísel v lidském životě
Vycházím z knihy Lexikon numerologie a mystiky čísel, Helmut Werner

A. Kovy

Některé kovy mají svá čísla. Můj názor je ten, že se jedná o kovy využívané např. v alchymii. Ale to je můj názor, původ přiřazení čísel ke kovům je možná k nenalezení.
1 - zlato
2 - stříbro
3 - cín
4 - olovo, hliník
5 - rtuť
6 - měď
7 - platina
8 - olovo
9 - železo

B. Drahé kameny

1 - beryl (zlatý), diamant, křišťál, rubín, topaz (zlatý)
2 - avanturín, chryzopras, měsíční kámen, opál, perla
3 - chalcedon, chryzolit, lazurit, safír, topaz, tyrkys
4 - akvamarín, ametyst, granát
5 - achát, beryl (zlatý), jaspis, karneol, nefrit, tygří oko
6 - korál, růženín, smaragd, turmalín, zirkon
7 - ametyst, měsíční kámen, safír
8 - kočičí oko, malachit, rubín, spinel
9 - diamant, granát, hematit

C. Čísla kovů a drahých kamenů podle Reichesteina

Uvedu i tuto možnost přiřazení čísel ke kovům a drahým kamenům, neboť odpovídá tarotovým kartám Velké Arkány
Kovy jsou psány první, za středníkem jsou drahé kameny. Někde kovy nejsou uvedeny,
1 - rtuť; safír, topaz
2 - stříbro; jaspis, karneol
3 - zlato; chryzolit, zirkon
4 - topaz; beryl
5 - karneol, lazurit
6 - měď; achát, chryzolit
7 - rubín, safír
8 - ametyst, onyx
9 - safír
10 - radium; jantar
11 - ametyst, jaspis
12 - chryzolit, olivín
13 - ametyst, beryl
14 - achát, topaz
15 - olovo; onyx, smaragd
16 - železo; hematit, topaz
17 - beryl, tyrkys
18 - opál, smaragd
19 - křišťál, rubín
20 - stříbro; korál, měsíční kámen
21 - zlato; karneol, rubín
22 - onyx

D. Barvy

1 - žlutá
2 - zelená
3 - modrá, purpurová
4 - hnědá, šedá
5 - bílá
6 - oranžová
7 - fialová
8 - černá
9 - červená

E. Barvy podle Reichsteina

1 - fialová, žlutá
2 - bílá, světle žlutá, zlatožlutá
3 - modrá, oranžová, zelená, žlutá
4 - červená, zelená
5 - modrá
6 - oranžová, žlutá
7 - červená, fialová, hnědočervená, modrá
8 - černá, fialová, indigo, šedá
9 - fialová, světle fialová, šedá
10 - bílá
11 - měňavá
12 - hnědá, modrá, stříbrná, šedá
13 - cihlově červená, červená,
14 - modrá, zelená, žlutá
15 - modrá, tyrkysově modrá
16 - červená
17 - fialová, světle žlutá
18 - bílá, zelená
19 - oranžová, žlutá
20 - zelená
21 - oranžová, žlutozelená
22 - černá, šedá
Zdroj:
Lexikon numerologie a mystiky čísel, Helmut Werner, ISBN 80-7205-668-9

Číslo psychiky (spojitost k dni narození)

11. března 2013 v 17:20 | Oroniel15 |  Význam čísel v lidském životě
Norman Shine ve své knize Numerologie popisuje číslo psychiky následovně:

Číslo psychiky je výsledek sečtení dvouciferných čísel dne narození. Tzn. např. narodili jste se 14, váš součet je číslo 5 - číslo psychiky.


Ačkoli zde uvádím postupně obecné charakteristiky lidí podle dne, kterého se narodili, pokud se někdo narodil od 10. výše, své číslo psychiky najde u jednociferných čísel pod bodem c) (→ ZDE ← číslo psychiky 1-5, → ZDE ← 6-9).


Čísla psychiky jsou jakousi škatulkou, která v sobě zahrnuje součet dvouciferných čísel.


1 - číslo 1 je číslem psychiky pro dny narození 1, 10, 19, 28
2 - číslo 2 je číslem psychiky pro dny narození 2, 11, 20, 29
3 - číslo 3 je číslem psychiky pro dny narození 3, 12, 21, 30
4 - číslo 4 je číslem psychiky pro dny narození 4, 13, 22, 31
5 - číslo 5 je číslem psychiky pro dny narození 5, 14, 23
6 - číslo 6 je číslem psychiky pro dny narození 6, 15, 24
7 - číslo 7 je číslem psychiky pro dny narození 7, 16, 25
8 - číslo 8 je číslem psychiky pro dny narození 8, 17, 26
9 - číslo 9 je číslem psychiky pro dny narození 9, 18, 27Ještě jednou uvedu, že charakteristiku čísla psychiky najdete pod bodem c)
ZDE ← čísla 1-5
ZDE ← čísla 6-9

Zdroj:

Numerologie, Norman Shine, Knižní klub, ISBN 80-7176-562-7

Mužská a ženská čísla

11. března 2013 v 17:09 | Oroniel15 |  Význam čísel v lidském životě
Symbolický význam čísel zahrnuje i rozdělení čísel na mužská a ženská.


a) Mužská čísla
Za mužská čísla jsou považována čísla lichá (1, 3, 5, 7, 9).


b) Ženská čísla
Za ženská čísla jsou považována naopak čísla sudá (0, 2, 4, 6, 8).


Toto rozdělení má svou roli při výkladu osobnosti podle numerologie. Např. pokud jste se narodili 14., je do tohoto čísl azahrnuto hne dněkolik věcí:
- číslo 14 coby den narození
- číslo psychiky (1+4 = 5)
- jmenné číslo (a podkategorie s tím související)
- čísla snů
...

Zdroj:
Lexikon numerologie a mystiky čísel, Helmut Werner, ISBN 80-7205-668-9

Výklad čísel dne narození (11-15)

11. března 2013 v 17:00 | Oroniel15 |  Výklad čísel
Mám tu pokračování výkladu čísel dne narození, nyní zaměřené na dny jedenácté až patnácté v měsíci.

Úvod z minula:
Každý se narodil nějaký den, dle našeho kalendáře 1. - 31. dne v měsíci. A každý den má svůj vlastní výklad.

b) Numerologie pro začátečníky, Gerie Bauerová
c) Numerologie, Norman Shine (uvádí od čísla 10 výše souvislost s číslem psychiky, více → ZDE ←)
d) Čísla určují váš život - Numerologie, Cesta k lepšímu poznání sebe sama i ostatních, Vera F. Birkenbihlová


Číslo 11 - pro ty, kteří se narodili 11.

b) Lidé narození 11. den v měsíci jsou idealističtí a citliví, ale snadno získají pocit, že jim ubližují ti, na kterých jim záleží a o které se starají - tento pocit přichází, pokud nabudou dojem, že jim jejich blízcí nerozumí a neoceňují je. Mají silnou přitažlivost a málo, pokud nějaké nepřátele, neboť je to číslo přátelství. Se vším si poradí a postaví se čelem náročným situacím. Mají kreativní způsob uvažování, rychlí a výjimečný a své nápady dokážou realizovat. Mají rádi roli ochránce a chlebodárce.

c) Dvojitá 1 = dvojité ego, dvojité vědomá, mužnost na druhou, součet 2 je ženskost, která může převládat. Ego mají silnější než ostatní lidé s číslem psychiky 2 (např. lidé narození 20. nebo 29). Ženy jsou velmi ženské a muži výrazně mužnější.

d) Disponují magnetickou přitažlivostí a silně vyvinutou intuicí. Lidé narození 11. se nechávají inspirovat vysokými ideály. Jejich osobnost, zdá se, vyzařuje energii a dokážou zvládnout jakoukoli situaci. Na vysoké úrovni je i schopnost vést ostatní. Jejich duch je tvůrčí a originální, probuzený a pohotový. Starají se o své blízké, jsou útlocitní a rádi dělají dobro jiným lidem. Váhu přikládáte tomu být vážený a uznávaný. Měli by se naučit, že život dává rány, které se zahojí. Člověk musí umět nejen dávat, ale i přijímat.

- varování: Pozor na přílišnou starostlivost; snadná zranitelnost.


Číslo 12 - pro ty, kteří se narodili 12.

b) Lidé, kteří se narodili 12., jsou společenští, šarmantní a s graciózní osobností, kterou mohou ostatní závidět a snažit se napodobit. Obvykle jim tento obdiv nestoupá do hlavy, pokud zůstávají vyrovnaní a pozitivní. Láska je pevnou součástí jejich života. Milují hluboce. Může jim to přinést zklamání, ale ze zármutku se rychle vzchopí. Poradí si se všemi sebe nejnepříjemnějšími situacemi. Lidé narození 12. mohou být velmi atraktivní, co se týče vzhledu - a ten je v souladu s vyrovnanou psychikou.

c) Rozporuplné typy, neboť číslo 12 se skládá z 1 (mužská) a 2 (ženská). Lidé narození 12. jsou aktivní a extrovertní a mají složitou osobnost a jejich jednání omezuje jejich city. Pokud v dospělosti pochopí sami sebe, jsou více spokojení než lidé narozeni čistě 3., protože jsou aktivní obě poloviny jejich mozku. Díky zastoupení mužského i ženského čísla vnímají svět z mnoha úhlů pohledu.

d) Šarmantní a přátelští pro své okolí. Lidé narození 12. jsou přitažliví díky tělesným i duševním kvalitám. Vyslovují uvážené soudy a motivují je vysoké etické principy. Jsou společenští a výrazně se mohou podílet na módě. Umí milovat a lásku projevovat.

- varování: Pozor na plýtvání talentu a šarmu pro nic za nic; na plýtvání energií (jinak se může stát, že v případ nouze vám bude chybět).


Číslo 13 - pro ty, kteří se narodili 13.

b) Lidé narození 13. disponují neobvyklou koncentrací a oddaností práci, že si jich kolegové váží a vnímají je jako výjimečné. Jsou to tažní koně, schopni položit základny, na kterých mohou pevně stavět - ať jde o mezilidské vztahy, nebo manuální projekty. Nevrhají se do ničeho po hlavě - plánují a promýšlí každý krok, který potom šikovně a pečlivě vykonávají a dosahují úspěchů.

c) Ač považováno za nešťastné číslo, lidé narození 13. si nestěžují (více ve varování).

d) Lidé narození 13. dokážou, i dosáhnout geniality. Rádi a obratně vedou ostatní a lidé rádi pracují pod jejich vedením. Dbají na uspořádanost, na strukturu. Dobře dokážou formulovat myšlenky a plány, které s pečlivostí, svědomitostí a rozhledem dovedou do konce. Jsou precizní a zruční a to jim přináší úspěchy.

- varování: Moc práce a málo odpočinku vede k nerovnováze, dejte prostor emocím a zábavě; Mívají problémy se skloubením mužských (vědomí ega, schopnost jednat) a ženských charakteristik, aby rozvinuli svoji logiku a analytické myšlení.; Pozor také na přílišné soustředění na určité výkony - vyhraďte více energie pro život samotný, v němž je místo pro citové vztahy i spiritualitu.


Číslo 14 - pro ty, kteří se narodili 14.

b) Vynikající schopnost komunikace, to těmto lidem přináší číslo 5 (součet jejich dne narození). Lidé narození 14. jsou inteligentní a kreativní, moudří, intuitivní a vynalézaví a morální. Svým způsobem trochu manipulativní - ví, jak uskutečnit, aby ostatní přijali jejich názor, ačkoli obvykle rozumný a přivádějící ostatní k porozumění potřebné k vychutnání života. Budí důvěru díky svým historkám plných životních zkušeností. Mají rádi změny a s nimi přicházející nové zkušenosti. Novému vycházejí vstříc a přesné vize budoucnosti je netrápí.

c) Vyvážené spojení ega s logikou a praktickými schopnostmi. Lidé narození 15. nespoléhají pouze na smysly (na rozdíl od lidí narozených čistě 5.), ale doplňují je inteligencí. Mají smysl pro detail a obvykle dobrou paměť.

d) Lidé narození 14. chtějí šířit pravdu, lhaní považují za ohavnost, nehodnou ani krajní nouze. Mohli by z nich být skvělí kritici. Mají dobrý vkus a vysoký standart, které mohou inspirovat ostatní v usilování o něco vyššího; a živého a činorodého ducha a bujnou a plodnou fantazii. Mají rádi změnu a proměny a rychlost.

- varování: Sklon ke změnám je může odvést od jejich cesty.


Číslo 15 - pro ty, kteří se narodili 15.

b) Lidé narození 15. jsou vlídní, soucitní a ochotní pomoci každému a nést na svých bedrech problémy bez stížnosti. Prioritou jsou domov a rodina - udělali by pro ně cokoli a často to dělají. Velký vliv má i láska - lehce ji dávají i přijímají. Vědění a vzdělání jsou jejich zájmy, stejně jako prosazování rovnosti a spravedlnosti, jsou lidumilní - talent, který uplatňují v komunikaci s veřejností. Radost jim přináší práce s dětmi.

c) Charakteristika lidí narozených 15. je velmi podobná charakteristice lidí narozených 6. (1+5=6; viz → ZDE ←). Rozdíl je v tom, že ti, kteří se narodili 15., nemají tak rozvinuté vědomí osobního potenciálu a nechávají se vyrušovat při svém hledání harmonie a rovnováhy.

d) Lidi narozené 15. posiluje domov, rodina a přátelé. Je to typ lidí, kteří unesou vše bez stížnosti. Zajímají se o výchovu a právo, na veřejnosti mají úspěch jako řečníci, mluvčí nebo přednášející či spisovatelé, vhodné jsou pro ně rozhlas nebo televize. Mají originální nápady, které mohou přinést úspěch a majetek. Přitahuje je krása.

- varování: Pozor na to, aby vám nezáleželo více na ostatních než na sobě; ego a smysly mohou odrazovat od směřování k dokonalosti (kvůli egu je těžké zvládnout smysly); nenechte se využívat a nebuďte nadměrně zodpovědní.


Zdroje:

b) Numerologie pro začátečníky, Gerie Bauerová, Levné knihy, ISBN 978-80-7309-727-1
c) Numerologie, Norman Shine, Knižní klub, ISBN 80-7176-562-7
d) Čísla určují váš život - Numerologie, Cesta k lepšímu poznání sebe sama i ostatních, Vera F. Birkenbihlová, NOXI, ISBN 978-80-89179-52-7

Výklad čísel dne narození (6-10)

5. března 2013 v 21:41 | Oroniel15 |  Výklad čísel
Mám tu pokračování výkladu čísel dne narození, nyní zaměřené na dny šesté až desáté v měsíci.

Úvod z minula:
Každý se narodil nějaký den, dle našeho kalendáře 1. - 31. dne v měsíci. A každý den má svůj vlastní výklad.

Následující popis jsou stručné výtahy z knih:
a) Numerologie - Magie a mystika čísel, Jules Silver
b) Numerologie pro začátečníky, Gerie Bauerová
c) Numerologie, Norman Shine (uvádí od čísla 10 výše souvislost s číslem psychiky, více → ZDE ←)
d) Čísla určují váš život - Numerologie, Cesta k lepšímu poznání sebe sama i ostatních, Vera F. Birkenbihlová

Nepochybně si všimnete různého výkladu čísla dne narození. Ostatně proto je tu tolik knih a autorů - jako zdroje různých informací.


Číslo 6 - pro ty, kteří se narodili 6.

a) Mimořádné charisma, jemní a přitažliví lidé, rádci, předurčeni k lásce (exotické, duchovní, sociální). Lidé, kteří se narodili 6., jsou ochotni pro svoji rodinu obětovat cokoli, vytváří mateřskou atmosféru. Mají romatické rysy, jsou to snílci a mají bujnou fantazii. Udržují domácnost, mají rádi pohodlí. Mají často umělecké nadání.

b) Vdělání, domov, libumilství, vědění. Lidé, kteří se narodili 6. den měsíce, mají rádi kolem sebe klid a harmonii a snaží se je uskutečnit různými způsoby, protože je vnímají jako jedinou možnost své existence, a snaží se tyto vize klidu a harmonie (a podobné vize) podporovat. Důležitá je pro ně láska a nemají problémy ji vyjadřovat, láska se v nich projevuje i v jejích přístupu k lidem, které potkají. Domov a rodina jsou pro ně důležité, stále se snaží zajistit rodinné štěstí a pohodlí, i když jim to může přinést těžký náklad na jejich bedra - zodpovědnost, což jim nevadí, protože pro rodinu a domov udělají cokoli.

c) Harmonie. Lidé, kteří se snaží odvrátit konflikt tak, že hledají soulad a dokonalost. Zajímá je celek, nikoli podrobnosti. Mají dobrou představivost a věci vidí jasně - důležitá je barva, tvar, nezáleží tolik na obsahu. Lidé narození 6 (a s číslem psychiky 6 - lidé naorzení 15, 24) nemají potíže s dáváním a přijímáním lásky a nepřikládají egu velký význam.

d) Učení - shromažďovat a sbírat zkušenosti, čímž se dopracují k moudrosti a hloubce a charakteru. Dobře se cítí doma a v rodině, svým blízkým jsou citově blízko i během jejich nepřítomnosti. Přebírají zodpovědnost - což může vést ostatní k tomu, aby ji na vás naložili více, než je nutné. Mají rádi pořádek a harmonii.
- varování: Duševní a sexuální závislosti; rozhazovačnost, chvástavost, sklon intrikovat nebo přehnaně žárlit; nadměrné přebírání zodpovědnosti.


Číslo 7 - pro ty, kteří se narodili 7.

a) Lidé, kteří se narodili 7. den v měsíci, mají rádi změnu a dobrodružství a cestování a objevování, láká je tajemno, které chtějí rozluštit. Jsou to kultivovaní lidé, kteří dávají přednost duchovnu před pohodlností. Ačkoli mají rádi společnost, jsou to v srdci samotáři, kteří dokážou energicky hájit svůj názor i proti značnému odporu. Kde jim není dáno - obchod, jinde je jim dáno - umění a věda z povolání. Jsou intuitivní a zajímají se obzvlášť silně o náboženství, filozofii a mystiku. Jsou to lidé velkorysí, nejsou lehkomyslní a povrchní.

b) Charakteristicky jsou tito lidé klidní a osamocení proto, že jsou přemýšliví. Díky tomu vyzařují pečlivost a těžkopádnost, která může být nepochopena. Lze nabýt dojmu, že jsou lidé narození 7. Lhostejní, protože si nepotrpí na citové výlevy kvůli jejich pocitu trapnosti, i když uvnitř cosi cítí. Jsou umělecky změření, také je zajímá okultismus a magie a filozofie.

c) Podle lidí narozených 7. musí být vše na svém místě. Jsou zodpovědní a snaží se působit spolehlivě a stejné vyžadují i od ostatních.

d) Klidní, tiší, nenápadní lidé s nezájmem o povrchní záležitosti, kteří působí vážně až seriózně. Nenosí srdce na dlani a o sobě moc nemluví, jen málokdo se snaží je skutečně poznat. Lidé narozeni 7. bývají kvůli tomu nesprávně posuzování a podceňováni. Jsou zaměřeni na duchovní a filozofické otázky než na ty praktické, mají sklon k mystice a umění (zejména pohyb a hlas). Jsou více introvertní a žijí mimo materiální svět, mohou to být snílci.

- varování: opatrně v obchodech a se zjevnou emoční lhostejností

- slabina: přesvědčení o opravdovosti hmotného světa; víra v nadřazenost materiálních hodnot brání vnímat transformaci; když něco nevyjde, jsou zklamaní


Číslo 8 - pro ty, kteří se narodili 8.

a) Balance mezi vítězstvím a porážkou - na jakou stranu se lidé narození 8. přikloní je na nich. Jsou to dříči, jejich život je těžkou prací, která se dočká svého ocenění, slávy a cti. Zřídka dávají najevo své pocity, mohou být až tvrdí a nekompromisní a náboženskými fanatiky. Nebývají oblíbení a jsou nejistí vůči slovnímu napadání a osočování, rychle se stahují do sebe. Nejsou to lidé ani chladní, ani trudomyslní, jsou velmi odvážní a skromní a disponují sebeovládáním.

b) Materialismus a finančnictví jsou doménou lidí, kteří se narodili 8., a to doménou úspěšnou. Bohatství, sláva tito lidé zajišťují. K uplatnění těchto záležitostí je potřeba síla a schopnost, které těmto lidem nechybí. Nesou ovšem zodpovědnost za ty, kteří tolik štěstí neměli v těchto oblastech. Kvůli materiálnímu založení máte pochopení a soucit pro lidi, kteří vám pomohou si své úspěchy vychutnat a ocení je. Lidé narození 8. poskytují pomoc v dobré víře. Jsou to skvělí podnikatelé v čele firem.

c) Důležité je nezapomínat, že čas je ohraničující. Očekávají pochopení od ostatních, ačkoli sami sobě nerozumí a aniž by o sobě něco prozradili. Své duchovní žití před ostatními tají, často i před sebou. Úspěšně žijí v materiálním světě na úkol svého opravdového směru k proměně.

d) Organizátoři, silné osobnosti se schopností se prosadit a důkladně a čestně se starat o peníze. Jsou ochotni pomoci, mají pochopení pro problémy a schopnost vcítit se do lidí a jejich situací. Neváhají s radou ani s činem, které by mohli pomoci. V čele organizace uskutečňují její cíle ať finanční, nebo dobročinné.

- varování: to, co jste získali a nepodělili se o to, vám bude odebráno


Číslo 9 - pro ty, kteří se narodili 9.

a) Lidé narození 9. jsou pořádní, stateční, ba bojovní. Potíže v mládí lze připsat jejich horlivosti. Brzy dosahují zralosti díky zážitkům a sbírají cenné zkušenosti, díky kterým se snadno a rychle učí. Disponují silnou vůlí a schopností prosadit se. Snadno a bouřlivě se dokážou zamilovat, šikovně využívají svého šarmu. Jsou to lidé idealističtí a snaží se prospět, dokonce sloužit lidské společnosti.

b) Pochopení, soucit jsou přednostmi lidí narozených 9. dne v měsíci. Objevuje se u nich i zájem o metafyziku, filozofii, nadpřirozeno, mohou zažít vlastní paranormální jevy. Vědomosti získané studiem těchto oborů přinesou lidem narozeným 9. moudrost a porozumění. Rádi cestují a cestování jim přináší větší vnímavost vůči kulturám a obecným lidským problémům, které pochopí. A díky tomu jsou více soucitní a tolerantní.

c) Karma - zákon příčiny a následku - je u těchto lidí silný. Málo si uvědomují své ego. Jejich slabé a silné stránky lze posoudit podle jejich zvyků spojených s osobní karmou. Lidé, kteří se narodili 9., spoléhají na své nadání dané jim do vínku. Později se u nich vyvíjí smysl pro vlastní potenciál.

d) Sympatie, porozumění, rozmanité zkušenosti v životě. Lidé narození 9. mají silně vyvinutý šestý smysl, rychle se učí hudbě, výtvarnému umění, literatuře, jsou schopni snadno rozeznat jejich krásu. Názor na svět a porozumění jim prohlubuje cestování, díky kterému získávají zkušenosti a toleranci vůči sobě i k ostatním

- varování: negativním projevem může být násilnost a zákeřnost; sklony k výbuchům vzteku a lehkomyslnosti, které lze překonat


U čísla 10 mě opouští kniha Numerologie - Magie a mystika čísel, ve výčtu informací je skryta za písmenem a). Zde jsou popsána čísla od 1 do 9 z toho důvodu, že způsob výkladu čísel v této knize i v případě dne narození je regulován součtem na základní číslo. Pokud jste se narodili 22., tak je vaším číslem číslo 4 (2+2). Ovšem den narození se součtem nereguluje - snad jako jediná výjimka. Proto budu pokrčovat dál pouze s pomocí tří knih místo čtyř.


Číslo 10 - pro ty, kteří se narodili 10.

b) Lidé narození 10. jsou inteligentní, silní, kreativní, schopni poradit si se vším, hodí se do vedoucí pozice, ničeho a nikoho se totiž nebojí. Mají talent v přetáčení negativních událostí ve svůj prospěch. Umí přijít věcem na kloub a díky tomu tvořit plány, díky kterým vydělávají. Těší je zisk získaný z vyřešení bezvýchodných nebo obtížných situací. Mají respekt díky svému vůdčímu talentu a obchodní prozíravosti. Je pro ně důležitý spokojený rodinný život.

c) Jsou méně nezávislí než lidé narození 1. (viz popis → ZDE ←). Nula v čísle 10 ukazuje na nedostatek odhodlání využít svůj vůdcovský talent. Ne přímo se těší ze svého vysokého postavení. Jsou to skvělí asistenti. Nula ke zmíněné nezávislosti přidává chaos, z čehož plyne, že nemohou vést ostatní, ačkoli jsou jinak velmi schopní.

d) Výjimečná schopnost přetvořit jednu formu v druhou, novou a lepší. Ve změně jsou jako ve vodě. Mají duchovní schopnost a energii zužitkovat to, co mají k dispozici. Úspěchu dosahují ve tvůrčí originalitě, s chutí řeší obtížné problémy. Skrývá se v nich silný ochranitelský instinkt, se kterým to mohou přehnat ve smyslu, že chrání druhé, aniž to potřebují.

- varování: Pozor na bezohlednost vůči kolegům nebo partnerovi

Zdroje:

a) Numerologie - Magie a mystika čísel, Jules Silver, Euromedia Group, ISBN 978-80-249-1442-8
b) Numerologie pro začátečníky, Gerie Bauerová, Levné knihy, ISBN 978-80-7309-727-1
c) Numerologie, Norman Shine, Knižní klub, ISBN 80-7176-562-7
d) Čísla určují váš život - Numerologie, Cesta k lepšímu poznání sebe sama i ostatních, Vera F. Birkenbihlová, NOXI, ISBN 978-80-89179-52-7

Vztah snů a čísel

2. března 2013 v 11:12 | Oroniel15 |  Význam čísel v lidském životě
Občas se stává, že se ve snu objeví konkrétní číslo. Klíčové samozřejmě je si toto číslo pamatovat. Ovšem čísla mohou být ve snech skryta více obrazněji než pod číslovkou.

Obrazy, za kterými se čísla skrývají, nám prozrazuje kniha Lexikon numerologie a mystiky čísel od Helmuta Wernera. Samotný autor čerpal ze snáře z 19. století. Přiřazování čísel obrazům ve snu sahá mnohem dlouběji než o dvě století zpět.

Číslo 1
Číslo 1 je ve snech vyjadřováno těmito obrazy: Anděl, Had, Hodiny, Měšec peněz, Mlýn, Truhla

Číslo 2
Holubi, Kněz, Kostel, Opasek, Most, Voda

Číslo 3
Hmoždíř, Husa, Ředkem, Strom, Šunka, Šibenice

Číslo 4
Kočka, Kuželky, Mlatec, Obilí, Páv, Vůz

Číslo 5
Břitva, Divoký býk, Hostinec, Koule, Rybář, Řetěz

Číslo 6
Čáp, Jehně, Meč, Past, Sud, Veslař

Číslo 7
Hřbitov, Mořská cibule, Pohřeb, Pytle peněz, Tulipány, Žáby

Číslo 8
Brouk, Černoch, Nůž, Střelec, Vidlička, Zrcadlo

Číslo 9
Bič, Bouřka, Kamna, Klobouk, Medvěd, Šachy

Číslo 10
Hory, Kuchyňské nádobí, Mouchy, Ponocný, Růže, Síto

Číslo 11
Člun, Keř, Košík, Požár, Velbloud, Vězeň

Číslo 12
Nemluvně, Nůžky, Muslim, Sedlák, Zelí, Žehlička

Číslo 13
Houby, Kozel, Límec, Město, Tlakcovský stav, Voják

Číslo 14
Hospodyně, Lebka, Poustevník, Šatní skříň, Zahrada, Zvon

Číslo 15
Bič, Koňská stáj, Náprstek, Pečivo, Srp, Zpovědnice

Číslo 16
Biskup, Knihy, Kupec, Pes, Skály, Vinný dus

Číslo 17
Lampa, Nemocný, Opice, Pomeranče, Poutník, Rakev

Číslo 18
Balík, Červ, Kulečník, Pánev, Stan, Žena

Číslo 19
Dělo, Meloun, Piják, Šíp, Tužka

Číslo 20
Basa, Hlemýžď, Kleště, Košile, Pád, Šálek

Číslo 21
Generál, Koule, Řád, Stáje, Trojnožka, Vězení

Číslo 22
Hasičská stříkačka, Housle, Hruška, Jablka, Tanec, Selka