Výklad čísel dne narození (6-10)

5. března 2013 v 21:41 | Oroniel15 |  Výklad čísel
Mám tu pokračování výkladu čísel dne narození, nyní zaměřené na dny šesté až desáté v měsíci.

Úvod z minula:
Každý se narodil nějaký den, dle našeho kalendáře 1. - 31. dne v měsíci. A každý den má svůj vlastní výklad.

Následující popis jsou stručné výtahy z knih:
a) Numerologie - Magie a mystika čísel, Jules Silver
b) Numerologie pro začátečníky, Gerie Bauerová
c) Numerologie, Norman Shine (uvádí od čísla 10 výše souvislost s číslem psychiky, více → ZDE ←)
d) Čísla určují váš život - Numerologie, Cesta k lepšímu poznání sebe sama i ostatních, Vera F. Birkenbihlová

Nepochybně si všimnete různého výkladu čísla dne narození. Ostatně proto je tu tolik knih a autorů - jako zdroje různých informací.


Číslo 6 - pro ty, kteří se narodili 6.

a) Mimořádné charisma, jemní a přitažliví lidé, rádci, předurčeni k lásce (exotické, duchovní, sociální). Lidé, kteří se narodili 6., jsou ochotni pro svoji rodinu obětovat cokoli, vytváří mateřskou atmosféru. Mají romatické rysy, jsou to snílci a mají bujnou fantazii. Udržují domácnost, mají rádi pohodlí. Mají často umělecké nadání.

b) Vdělání, domov, libumilství, vědění. Lidé, kteří se narodili 6. den měsíce, mají rádi kolem sebe klid a harmonii a snaží se je uskutečnit různými způsoby, protože je vnímají jako jedinou možnost své existence, a snaží se tyto vize klidu a harmonie (a podobné vize) podporovat. Důležitá je pro ně láska a nemají problémy ji vyjadřovat, láska se v nich projevuje i v jejích přístupu k lidem, které potkají. Domov a rodina jsou pro ně důležité, stále se snaží zajistit rodinné štěstí a pohodlí, i když jim to může přinést těžký náklad na jejich bedra - zodpovědnost, což jim nevadí, protože pro rodinu a domov udělají cokoli.

c) Harmonie. Lidé, kteří se snaží odvrátit konflikt tak, že hledají soulad a dokonalost. Zajímá je celek, nikoli podrobnosti. Mají dobrou představivost a věci vidí jasně - důležitá je barva, tvar, nezáleží tolik na obsahu. Lidé narození 6 (a s číslem psychiky 6 - lidé naorzení 15, 24) nemají potíže s dáváním a přijímáním lásky a nepřikládají egu velký význam.

d) Učení - shromažďovat a sbírat zkušenosti, čímž se dopracují k moudrosti a hloubce a charakteru. Dobře se cítí doma a v rodině, svým blízkým jsou citově blízko i během jejich nepřítomnosti. Přebírají zodpovědnost - což může vést ostatní k tomu, aby ji na vás naložili více, než je nutné. Mají rádi pořádek a harmonii.
- varování: Duševní a sexuální závislosti; rozhazovačnost, chvástavost, sklon intrikovat nebo přehnaně žárlit; nadměrné přebírání zodpovědnosti.


Číslo 7 - pro ty, kteří se narodili 7.

a) Lidé, kteří se narodili 7. den v měsíci, mají rádi změnu a dobrodružství a cestování a objevování, láká je tajemno, které chtějí rozluštit. Jsou to kultivovaní lidé, kteří dávají přednost duchovnu před pohodlností. Ačkoli mají rádi společnost, jsou to v srdci samotáři, kteří dokážou energicky hájit svůj názor i proti značnému odporu. Kde jim není dáno - obchod, jinde je jim dáno - umění a věda z povolání. Jsou intuitivní a zajímají se obzvlášť silně o náboženství, filozofii a mystiku. Jsou to lidé velkorysí, nejsou lehkomyslní a povrchní.

b) Charakteristicky jsou tito lidé klidní a osamocení proto, že jsou přemýšliví. Díky tomu vyzařují pečlivost a těžkopádnost, která může být nepochopena. Lze nabýt dojmu, že jsou lidé narození 7. Lhostejní, protože si nepotrpí na citové výlevy kvůli jejich pocitu trapnosti, i když uvnitř cosi cítí. Jsou umělecky změření, také je zajímá okultismus a magie a filozofie.

c) Podle lidí narozených 7. musí být vše na svém místě. Jsou zodpovědní a snaží se působit spolehlivě a stejné vyžadují i od ostatních.

d) Klidní, tiší, nenápadní lidé s nezájmem o povrchní záležitosti, kteří působí vážně až seriózně. Nenosí srdce na dlani a o sobě moc nemluví, jen málokdo se snaží je skutečně poznat. Lidé narozeni 7. bývají kvůli tomu nesprávně posuzování a podceňováni. Jsou zaměřeni na duchovní a filozofické otázky než na ty praktické, mají sklon k mystice a umění (zejména pohyb a hlas). Jsou více introvertní a žijí mimo materiální svět, mohou to být snílci.

- varování: opatrně v obchodech a se zjevnou emoční lhostejností

- slabina: přesvědčení o opravdovosti hmotného světa; víra v nadřazenost materiálních hodnot brání vnímat transformaci; když něco nevyjde, jsou zklamaní


Číslo 8 - pro ty, kteří se narodili 8.

a) Balance mezi vítězstvím a porážkou - na jakou stranu se lidé narození 8. přikloní je na nich. Jsou to dříči, jejich život je těžkou prací, která se dočká svého ocenění, slávy a cti. Zřídka dávají najevo své pocity, mohou být až tvrdí a nekompromisní a náboženskými fanatiky. Nebývají oblíbení a jsou nejistí vůči slovnímu napadání a osočování, rychle se stahují do sebe. Nejsou to lidé ani chladní, ani trudomyslní, jsou velmi odvážní a skromní a disponují sebeovládáním.

b) Materialismus a finančnictví jsou doménou lidí, kteří se narodili 8., a to doménou úspěšnou. Bohatství, sláva tito lidé zajišťují. K uplatnění těchto záležitostí je potřeba síla a schopnost, které těmto lidem nechybí. Nesou ovšem zodpovědnost za ty, kteří tolik štěstí neměli v těchto oblastech. Kvůli materiálnímu založení máte pochopení a soucit pro lidi, kteří vám pomohou si své úspěchy vychutnat a ocení je. Lidé narození 8. poskytují pomoc v dobré víře. Jsou to skvělí podnikatelé v čele firem.

c) Důležité je nezapomínat, že čas je ohraničující. Očekávají pochopení od ostatních, ačkoli sami sobě nerozumí a aniž by o sobě něco prozradili. Své duchovní žití před ostatními tají, často i před sebou. Úspěšně žijí v materiálním světě na úkol svého opravdového směru k proměně.

d) Organizátoři, silné osobnosti se schopností se prosadit a důkladně a čestně se starat o peníze. Jsou ochotni pomoci, mají pochopení pro problémy a schopnost vcítit se do lidí a jejich situací. Neváhají s radou ani s činem, které by mohli pomoci. V čele organizace uskutečňují její cíle ať finanční, nebo dobročinné.

- varování: to, co jste získali a nepodělili se o to, vám bude odebráno


Číslo 9 - pro ty, kteří se narodili 9.

a) Lidé narození 9. jsou pořádní, stateční, ba bojovní. Potíže v mládí lze připsat jejich horlivosti. Brzy dosahují zralosti díky zážitkům a sbírají cenné zkušenosti, díky kterým se snadno a rychle učí. Disponují silnou vůlí a schopností prosadit se. Snadno a bouřlivě se dokážou zamilovat, šikovně využívají svého šarmu. Jsou to lidé idealističtí a snaží se prospět, dokonce sloužit lidské společnosti.

b) Pochopení, soucit jsou přednostmi lidí narozených 9. dne v měsíci. Objevuje se u nich i zájem o metafyziku, filozofii, nadpřirozeno, mohou zažít vlastní paranormální jevy. Vědomosti získané studiem těchto oborů přinesou lidem narozeným 9. moudrost a porozumění. Rádi cestují a cestování jim přináší větší vnímavost vůči kulturám a obecným lidským problémům, které pochopí. A díky tomu jsou více soucitní a tolerantní.

c) Karma - zákon příčiny a následku - je u těchto lidí silný. Málo si uvědomují své ego. Jejich slabé a silné stránky lze posoudit podle jejich zvyků spojených s osobní karmou. Lidé, kteří se narodili 9., spoléhají na své nadání dané jim do vínku. Později se u nich vyvíjí smysl pro vlastní potenciál.

d) Sympatie, porozumění, rozmanité zkušenosti v životě. Lidé narození 9. mají silně vyvinutý šestý smysl, rychle se učí hudbě, výtvarnému umění, literatuře, jsou schopni snadno rozeznat jejich krásu. Názor na svět a porozumění jim prohlubuje cestování, díky kterému získávají zkušenosti a toleranci vůči sobě i k ostatním

- varování: negativním projevem může být násilnost a zákeřnost; sklony k výbuchům vzteku a lehkomyslnosti, které lze překonat


U čísla 10 mě opouští kniha Numerologie - Magie a mystika čísel, ve výčtu informací je skryta za písmenem a). Zde jsou popsána čísla od 1 do 9 z toho důvodu, že způsob výkladu čísel v této knize i v případě dne narození je regulován součtem na základní číslo. Pokud jste se narodili 22., tak je vaším číslem číslo 4 (2+2). Ovšem den narození se součtem nereguluje - snad jako jediná výjimka. Proto budu pokrčovat dál pouze s pomocí tří knih místo čtyř.


Číslo 10 - pro ty, kteří se narodili 10.

b) Lidé narození 10. jsou inteligentní, silní, kreativní, schopni poradit si se vším, hodí se do vedoucí pozice, ničeho a nikoho se totiž nebojí. Mají talent v přetáčení negativních událostí ve svůj prospěch. Umí přijít věcem na kloub a díky tomu tvořit plány, díky kterým vydělávají. Těší je zisk získaný z vyřešení bezvýchodných nebo obtížných situací. Mají respekt díky svému vůdčímu talentu a obchodní prozíravosti. Je pro ně důležitý spokojený rodinný život.

c) Jsou méně nezávislí než lidé narození 1. (viz popis → ZDE ←). Nula v čísle 10 ukazuje na nedostatek odhodlání využít svůj vůdcovský talent. Ne přímo se těší ze svého vysokého postavení. Jsou to skvělí asistenti. Nula ke zmíněné nezávislosti přidává chaos, z čehož plyne, že nemohou vést ostatní, ačkoli jsou jinak velmi schopní.

d) Výjimečná schopnost přetvořit jednu formu v druhou, novou a lepší. Ve změně jsou jako ve vodě. Mají duchovní schopnost a energii zužitkovat to, co mají k dispozici. Úspěchu dosahují ve tvůrčí originalitě, s chutí řeší obtížné problémy. Skrývá se v nich silný ochranitelský instinkt, se kterým to mohou přehnat ve smyslu, že chrání druhé, aniž to potřebují.

- varování: Pozor na bezohlednost vůči kolegům nebo partnerovi

Zdroje:

a) Numerologie - Magie a mystika čísel, Jules Silver, Euromedia Group, ISBN 978-80-249-1442-8
b) Numerologie pro začátečníky, Gerie Bauerová, Levné knihy, ISBN 978-80-7309-727-1
c) Numerologie, Norman Shine, Knižní klub, ISBN 80-7176-562-7
d) Čísla určují váš život - Numerologie, Cesta k lepšímu poznání sebe sama i ostatních, Vera F. Birkenbihlová, NOXI, ISBN 978-80-89179-52-7
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama